Yksityissijoittajakäytön määrittely OMX-markkinainformaation jakeluehdoissa

Yksityissijoittajakäyttö on luonnollisen henkilön markkinainformaatiokäyttöä hänen omaan henkilökohtaiseen sijoitustoimintaansa. Markkinainformaatiota ei saa käyttää liiketoiminnassa tai toisten henkilöiden neuvonnassa.

Yksityissijoittajakäytössä ei saa:

a) sopia, vastaanottaa tai käyttää markkinainformaatiota minkään toisen henkilön tai yrityksen, avoimen yhtiön, osakeyhtiön, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta

b) sopia, vastaanottaa tai käyttää markkinainformaatiota minkään toisen henkilön tai yrityksen, avoimen yhtiön, osakeyhtiön, yhdistyksen tai muun yhteisön maksamana.

Yksityissijoittajakäytössä saa, riippumatta edellä sanotusta:

c) sopia, vastaanottaa tai käyttää markkinainformaatiota toisen luonnollisen henkilön puolesta tai maksamana (henkilö B) sillä ehdolla, että 1) informaatiota käytetään ainoastaan henkilö B:n omaan henkilökohtaiseen sijoitustoimintaan eikä liiketoimintatarkoituksiin ja 2) henkilö B on luovuttanut Alma Talent Oy:lle asianmukaisen valtakirjan tai muun vastaavan asiakirjan

d) sopia, vastaanottaa tai käyttää markkinainformaatiota sellaisen juridisen yhteisön tai muunlaisen ei-luonnollisen henkilön puolesta, jossa yksityissijoittajalla on täysimääräinen (100 %) omistusoikeus ja täysimääräinen määräysvalta (100 %)

Kohtia (c) ja (d) ei saa yhdistää.

Yksityissijoittajaksi ilmoittautuva henkilö/taho sitoutuu siihen, että Alma Talent Oy saa auditointitapauksissa ilmoittaa yksityissijoittajan nimen ja osoitteen OMX:lle.